Reportage

Inte en nattsvart elräkning med solen som energikälla

Intresset för solenergi är stort och antalet anläggningar blir fler och fler i snabb takt i Sverige. Förra året upplevde marknaden ett stort uppsvingmycket på grund av det höga elpriset men också för ”känslan” att vara mer oberoende och bidra till energiomställningen. Familjen Rydholm Krook på Vaxön bestämde sig att investera redan 2021 och i juli 2022 var installationen klar på deras villa. Lotsen besökte familjen en solig dag i mars. 

Läs mer
Läser in