Promenera på mjuka stigar, längs med glittrande vatten och under ljusa lövverk. Bogesundslandet som utgör hälften av Vaxholms kommuns landyta har totalt cirka 70 km vandringsled. Storleken på området och närheten till Stockholm gör det här området helt unikt och sedan 2015 är det naturreservat och förvaltas av Statens fastighetsverk. Delar av reservatet har mycket höga naturvärden, däribland Dammstakärret och dess våtmarker liksom de många gamla grova ekar som växer i området. Här finns ett tiotal olika leder att gå eller cykla längs. 

Dammstakärrsrundan, 10,8 km

Lätt till medelsvår. Markerad med orange. Flera rastplatser finns utmed leden. Den är döpt efter Dammstakärret som är en skogstjärn man passerar. Under våren kan man se storlom runt sjön. Här växer också den ovanliga ljust gulgröna orkidén myggblomster. I våtmarkerna runt kärret trivs många olika växtarter och Dammstakärret är ett Natura 2000-område och ingår i EU:s nätverk för skyddad natur. Delar av rundan är också cykelstig.

Stora Slottsrundan,
8,5 km

Lätt. Markerad med orange. Leden går genom vacker lövskog, längs med Ekefjärd och förbi Bogesunds Slott och Slottsvandrarhem. Flera kulturminnesmärken finns utmärkta längs med leden bland annat Fridhem. 

Lilla Slottsrundan,
3,4 km

Lätt till medelsvår. Markerad med röd. Lättare terräng och en vacker kulturvandring förbi Bogesunds slott och de omgivande skogsområdena. Härlig utomhusaktivitet för hela familjen, men ta inte med barnvagnen.

Nässeldalsrundan,
5,5 km 

Medelsvår. Markerad med blått. En kuperad led där man får se både hav och sjö och naturskogsmiljö. Den går förbi Dammstakärret som är ett Natura 2000-område med rik biologisk mångfald. Rast- och grillplatser finns längs vägen.

Frösviksrundan, 7,1 km 

Medel. Markerad med rött. Varierande terräng. Man passerar bland annat Kvarnberget, Lindskogen och Tegelbrukshagen där man fram till början på 1800-talet hämtade lera till tegeltillverkning. En del av sträckan är också cykelstig.

Askrikerundan, 5,5 km 

Lätt. Markerad med rött. Leden går bland annat genom barrskog och längs med strandkanten. Vid Knäviken finns en rastplats. Leden är också cykelstig.

 

Stortallrundan, 9,9 km 

Lätt. Markerad med orange. Leden har till stora delar samma sträckning som Frösviksrundan. Men här passerar man Bogesundslandets största tall som leden fått sitt namn ifrån. Tallen är några hundra år gammal och har nu ramlat omkull. Man passerar även Västerhaga fyr med utsikt över Askrikefjärden. Här finns ett vindskydd. En del av sträckan är också cykelstig.

Karta över vandringslederna

Karta finns på Turistbyrån och att ladda ner på destinationvaxholm.se. Info finns också i appen Naturkartan.

Visste du att

På mitten av 1960-talet planerades Bogesund att bebyggas med bostäder, inom miljonprogrammet. En motorväg skulle dras via Lidingö och tunnelbanan till Ropsten skulle förlängas via Lidingö centrum till Frösvik på Bogesund. Planerna genomfördes aldrig och 2015 bildades Bogesundslandets naturreservat.