En passionerad samlares hem, Villa Akleja i Vaxholm. Konstexperten och Ackesamlaren Claes Moser, som du kanske sett i Antikrundan, har efter 50 år i konstnärens fotspår lyckats förvärva konstnären J.A.G Ackes hem och låtit hans verk återerövra väggarna. I vår öppnar Claes och hans fru Sanna upp sitt vackra hem för fyra stycken öppna visningar av konstnärhemmet och konstsamlingen.

År 1901 köptes Villa Akleja av Acke och Eja, Acke+Eja= Villa Akleja. I nära samarbete med sin gode vän arkitekten Ernst Stenhammar utförde de samma år en genomgripande om- och tillbyggnad. Den äldsta delen av huset utgörs av en trävilla från 1870-talet. Vissa delar i öster förutom matsalen revs och istället byggdes en stor ateljé med väggar av tegel. Det finns mycket intressant att berätta om detta hus. Byggnaden är ett av de tidigaste exemplen i Sverige på en villa med öppen planlösning. Villa Akleja är kulturminnesmärkt och här finns bland annat en devis inmålad från Acke själv ”Ackes och Ejas hus gränsar i söder till samhället och i norr till sagan”, se bild ovan. Claes samling av tavlor som nu hänger på väggarna omfattar cirka 150 verk ur alla tidsperioder ur Ackes liv.

Acke levde och verkade i Vaxholm under ett kvarts sekel

Konstnären J.A.G. Acke (1859-1924) är den viktigaste konstnär som kan associeras med Vaxholm sett över alla tider. Acke levde och verkade i Vaxholm under ett kvarts sekel från år 1901. Acke och hans hustru Eja, dotter till skalden Zacharias Topelius, blev ett viktigt kulturbidrag till bygden. Acke har beskrivits som en idérik mångfrestare. En konstnär som hade som motto att alltid ”spänna bågen för att njuta av sin kraft”. Till skillnad från sina samtida fastnade han aldrig i det förgångna, utan utvecklades ständigt och följde med sin tid. 

I Önningeby, utanför Mariehamn på Åland blev Acke en centralfigur under 1800-talets slut, som medlem i den konstnärskoloni som uppstod där. Han myntade beteckningen Måland som en hyllning till den granitröda berggrunden som förband Sverige med Finland.

De sagoillustrationer som Acke gjorde till sin svärfars böcker ”Läsning för barn” inspirerade senare ingen mindre än John Bauer. Acke var verksam under samma per-iod som bland annat Bruno Liljefors, Albert Engström och Anders Zorn och de umgicks frekvent. Det var deras gemensamma sommarvistelser på Östra Lagnö som ledde till att Acke valde att bosätta sig i skärgården och köpte villan i Waxholm.

I Ejas dagsbok som finns publicerad i Claes Mosers bok JAG Acke kan man läsa om hur livet förlöpte i konstnärens hem.

I dagboken kan man läsa. Han frågade: hvar vill jag bo? – I Sverige. Hvad är för mig Sverige? – Stockholms skärgård. Hvar kan man bo i Sthlms skärgård om vintern? – I Waxholm. 

Paret köpte till slut Kyhléns villa, ett litet stenhus beläget i en förtjusande trädgård, Ekudden nr 198. Priset var 10.000 kr.

Villa Akleja blir en viktig kulturell mötesplats under början av 1900-talet. Här umgås konstnärer, författare, musiker och vänner. Efter många års samlande av konstnärens verk bor nu Claes och Sanna i hans hem och visar upp villan och konsten för grupper. Claes berättar outtröttligt om konstverken såväl som om konstnärens liv och person för alla besökare. Att komma till Sannas och Claes konstnärshem och få se all konst och höra om en svunnen tid är lite som att stiga in en en annan värld.

Claes Moser har åter igen fyllt Villa Aklejas väggar med konst av J.A.G Acke. Ateljén, där konstnären målade, mäter hela 6 m högt och är försedd med glastak för att nyttja dagsljuset maximalt.

Målningen föreställande adoptivsonen Fausto är Claes första konstinköp vid 18 års ålder. Det ledde till hans livslånga samlande av Acke. 

CLAES MOSER
Ålder: 73 år
Familj: Hustrun Sanna Evers, 57, sonen Abbe, 14. Barnen Richard, 46, och Linda, 43, från ett tidigare äktenskap.
Bor: Villa i Vaxholm och på Östermalm i Stockholm.
Gör: Konstkännare, konsthandlare och expert i SVT:s Antikrundan.

Öppna visningar av konstnärshemmet Villa Akleja 

I vår öppnar Claes Moser och Sanna Evers upp sitt hem följande datum:

Tisdagen den 21 mars kl 18.00
Tisdagen den 18 april kl 18.00
Lördagen den 29 april kl 13.00
Lördagen den 6 maj kl 13.00
Pris: 380 kr/person inklusive föredrag, kaffe, smörgås och kaka. 
Anmälan: www.villaakleja.se