Jag kan tänka mig att du som läsare vill att jag svarar på två frågor: a) Hur stor är nedgången i marknaden och b) hur blir det bostadspriserna framåt. Låt oss först sammanfatta vad som hände under året.

Så vad hände på marknaden?

Jag började år 2022 med Covid och sa skämtsamt: ”nu kan året inte bli värre.” Men det blev det. Bl.a. så höjde Riksbanken styrräntan, fler gånger, från 0 % som vi haft sedan januari 2020 till nuvarande 2,5%. Vi fick se vissa banker höja sin kalkylränta, efter att de sänkt den under 2021. Vissa hoppades på ändrade amorteringskrav i och med valet – men inga förändringar skedde med denna. Elpriserna skenade också till rekordnivåer. Allt detta påverkar såklart bostadsmarknaden.

Personligen älskar jag att följa bostadsmarknaden ur ett semimakroperspektiv. Redan i februari 2022 flaggade jag och Michelle för stundande prisnedgång med tanke på det låga antalet spekulanter som kom på visningarna. Vi spådde tio, max 15 % i nedgång. Totalt sett. Det skulle dock dröja några månader innan prisuppgången vände och blev en nedgång i stället. För ni som följer statistiken, glöm inte ta i beaktning att vissa objekt inte har sålts (ligger som osålda eller så har säljaren ångrat sig och valt att bo kvar) så pristappet är större än vad som syns i statistiken.

Så vad är spaningarna?

Min teori är att det kommer säljas ungefär lika många bostäder under 2023 som under 2022, skillnaden är prisnivån. Människor byter bostad p.g.a. livshändelser, inte bara spekulation – även om det är så diskussionen går kring fikaborden. Jag tror räntorna kommer plana ut kring mellan 4-5 % för att sakta kanske krypa ned under 4 % under 2024 – det är bl.a. ett val i USA då – jag tror nämligen det kommer föreslås en hel del saker för att ”rädda ekonomin” i den valkampanjen. Bostadsrättsavgifterna kommer öka de närmsta åren. Det är många som har lån som har löptider som löper ut under 2023 och 2024. Därtill kommer den övriga driften öka i kostnad. Genomsnittliga försäljningstiden för en bostad kommer ta längre tid. Bankerna kommer bli mer restriktiva med sina lånelöften. Kanske blir löptiderna kortare och kraven på objekten blir större.

Vad är rekommendationerna då?

Köp och sälj i samma marknad, försök inte ”tajma” marknaden. Köp ett bra boende. Buda lite extra på den bättre bostaden. Är det ”budstrid” nu kommer det bli det när du skall sälja (tack Björn i Tyresö för uttrycket). Se till att ha råd med ditt boende. Den som tvingas sälja gör oftast en dålig affär. Gör bra renoveringar. Lägg pengar på bra värmesystem, täta fönster och isolera vinden. Inte bara sminka grisen.

Det har hänt massor hos oss på Mäklarhuset också. Flera nya delägare under 2022. Ett stort uppsving i personalstyrkan där vi rustar inför framtiden. Men vill du ha det skvallret så kom gärna förbi kontoret på en fika.

Hampus Widén
Fastighetsmäklare, Mäklarhuset, Vaxholm