Waxholms Golfklubb är en av Vaxholms mest betydande föreningar. Klubben hade vid den senaste räkningen drygt 3000 medlemmar. 

Men det är drag i golfen i hela Sverige. Förra år var det hela 536 203 personer som var registrerade som golfare. Det är cirka fem procent av hela befolkningen, en unik siffra i ett land. 

Jag har varit engagerad i klubben, från och till, sedan starten. De senaste nio åren som dess ordförande. Det är fantastiskt att ha fått vara med på den här resan som startade för snart 40 år sedan då en grupp vaxholmare bestämde sig för att bygga en golfbana i kommunen. Den enda möjliga marken att anlägga en bana på var på Bogesundslandet där det fanns ett antal hektar som hade varit åkermark. Det var lite kämpigt i början då bland annat Länsstyrelsens miljöenhet var motståndare till en golfbana och jag glömmer aldrig en träff med miljöenheten som hellre såg tät energiskog än en golfbana. 

Men vi kämpade ner motståndet, mycket tack vare stöttande kommunalpolitiker och tjänstemän i Vaxholm. Kommunen köpte marken av dåvarande Domänverket och skrev ett långsiktigt arrendeavtal med den nybildade klubben. 1995 stod hela anläggningen klar med en 18-hålsbana, en niohåls korthålsbana, driving range, klubbhus med mera. 

Anläggningen ägs sedan 2014 av golfaktören GolfStar, ett bolag som är specialiserat på att driva anläggningar och erbjuda golfspel på flera banor i Storstockholm till priset av ett enda medlemskap. Man får mycket golf för pengarna med andra ord.

Vi har en aktiv klubb med bland annat en stor grupp juniorer och en ännu större grupp seniorer. På tränarsidan är vi lyckligt lottade där vaxholmsbon och tränaren Mathias Zetterlund valt att satsa sin karriär hos oss.  

Apropå seniorer så talas det mycket om nyttan av att motionera. Människan är gjord för att vara ute och hålla i gång under en längre tid. Då är golfen perfekt. En forskningsöversikt från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) bekräftar att golf har flera positiva effekter för hälsan. I rapporten sägs att en golfspelare under en genomsnittlig golfrunda över 18 hål, som tar runt fyra timmar, rör sig mellan 11 000 och 16 500 steg eller 6–12 kilometer. Det är ”mjukmotion” som passar seniorer särskilt bra. Så här års är vi många som väntar på att säsongen ska dra igång igen. För vi vill verkligen bidra till folkhälsan.

Anders Örnevall
avgående ordförande i Waxholms Golfklubb