Vi kan gynna biologisk mångfald i vår trädgård genom att till exempel odla många olika växter och insektsvänliga blommor. Vi kan bygga insektshotell och olika holkar. Vi kan ha ett insektsbad eller en damm i trädgården och vi kan skapa trädgårdsängar. 

Att lämna högar av död ved eller ris är också en bra åtgärd för den biologiska mångfalden. Ungefär 4000 arter av insekter i Norden lever av död ved. De allra flesta har specialiserat sig på en specifik trädart som har varit död en viss specifik tid och som står i ett specifikt läge (till exempel sol eller skugga, torrt eller fuktigt). Insekterna har ibland till och med specialiserat sig på en specifik del av en specifik trädart. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt mycket av alla dessa olika slag av död ved och att det inte är för långt mellan olika exemplar. Skalbaggsmamman behöver ju kunna nå fram till bostad nummer två om det visar sig att bostad nummer ett redan är bebodd. 

Vi kan hjälpa till och gynna denna mångfald genom att introducera mer död ved i vår trädgård. Men hur gör du om du inte har någon plats eller lust att ha ett ostädat hörn i trädgården? Jo, då kan du istället integrera den döda veden i annat som du kanske vill ha i din trädgård. 

Spara död ved i din trädgård, några exempel:

Rishäck eller insynsskärm Skapa rum i trädgården med en rishäck. Ju klenare ditt ris är desto mer du kan forma den – varför inte som en låg, böljande inramning till din äng, eller en rundad risberså? Eller gör en insynsskärm av död ved.

Spara dött träd Låt ett dött träd (som inte utgör en fara) stå kvar och bli ställning till en klätterväxt. Om du behöver ta ner ett träd kan du lämna en högstubbe kvar och göra den till ett blickfång i trädgården. Du kan förgylla den genom att sätta upp matchande fågelholkar, klä in stubben med klätterväxter eller tälja dekorationer i stubben.

Gör rabattkant Använd död ved som rabattkant. Detta är bra tillsammans med överhängande växter som döljer veden innan den förmultnar.

Terassera Gör små terrasser med vedbitar i en brant lutande plantering – för att hjälpa till att hålla jord och vatten på plats.

Gräv ner eller bygg hugelbädd Gräv ner vedbitar under grönsakslandet, förslagsvis av ett snabbväxande trädslag som multnar fortare. När veden förmultnar hjälper den till att bevara fukten. Du kan även lägga den döda veden på marken och bygga din odlingsbädd ovanpå, en så kallad hugelbädd.

Risstaket, Kullöns kolonilottsområde

Högstubbe av björk med matchande fågelholkar. 

Lönnalunrot ’Purple Palace’ är bra på att hänga över och dölja en rabattkant. 

Högstubbe som har blivit klätterställning. Notera vingarna längst upp. 

Text och bild: Nicky English