År 2050 förväntas hälften av världens befolkning vara närsynta. Det är ett globalt stort och komplext folkhälsoproblem. En bidragande orsak är de moderna livsstilsfaktorerna och den ökande användningen av digitala skärmar. Barn har gått från utelek till att spendera mer tid inomhus och framför en skärm. Vi träffar Lisa Thorsell på Waxholms Optik för att prata om myopi.

Närsynthet är till en viss del genetiskt vilket innebär att om en eller båda föräldrarna har myopi är risken större för att barnet ska utveckla det. Forskare arbetar intensivt med att förstå varför och hur myopi utvecklas. Det finns inget sätt att bota eller helt stoppa utvecklingen idag men det finns sätt att bromsa och behandla synfelet. Lisa Thorsell, legitimerad optiker är väl medveten om utvecklingen.

Vad är myopi?

– Myopi, eller närsynthet som det också kallas innebär att ögat är för långt i förhållande till ögats brytkraft, och innebär att man får svårt att se skarpt på långt håll. Det kan handla om att titta på tv, se tavlan i klassrummet eller helt enkelt känna igen någon som står en bit bort.

Känner du av ökningen här i Vaxholm?

– Vi har sedan ett antal år sett en ökning av i princip alla synfel, främst när det gäller barn. Det gäller så kallad närsynthet men även översynthet som ger besvär på nära håll. Många faktorer påverkar varför det blir så, men det ökade användandet av skärmar är en bidragande orsak. Även ärftlighet och det faktum att vi vistas mer inomhus påverkar. Anledningen till att ökningen av myopi tas på så stort allvar är såklart att det kan vara besvärligt och i vissa fall handikappande, men myopi gör också ögat skörare och därmed ökar risken för ögonsjukdom.

Varför ökar närsyntheten?

– Det är framför allt vår livsstil som påverkar. Barn spenderar mer tid inomhus än tidigare, och forskare har sett att bristen på dagsljus påverkar, men det är även ett problem att ögonen fokuserar för mycket på saker som är nära. Vi blir också mer välutbildade, vilket innebär att vi tittar mer på nära håll jämfört med tidigare. Här är det egentligen inte skärmarna i sig som är problemet, utan det faktum att vi tittar så mycket på nära håll.

 

Hur kan man upptäcka myopi hos sitt barn?

– Barn är väldigt anpassningsbara och det kan ibland göra att de ”går under radarn” när det gäller synfel. Man kan som förälder eller närstående vara uppmärksam på om barnet kisar ofta, klagar på huvudvärk, sätter sig närmare tv:n eller har svårt att koncentrera sig på skolarbetet. Då ska man kontakta sin optiker.

Hur kan man förebygga myopi?

– Det finns inget sätt att bota eller helt stoppa utveckling av myopi, men med särskilda glasögonglas och kontaktlinser kan man bromsa utvecklingen. Här finns det mycket forskning som bevisar effekten. Vi vet också att riskerna för ögonsjukdomar blir högre när myopin blir större. Därför är det viktigt att bromsa förloppet så mycket som möjligt.

– När det gäller livsstilsfaktorer har forskning visat att barn bör spendera minst 90 minuter varje dag utomhus i dagsljus. Att minska tiden man fokuserar på nära håll och i stället titta på avstånd är också viktigt. Detta kan förstås vara svårt framför allt vintertid när det är mörkare, men det är en av de viktigaste sakerna vi kan göra när det gäller barns ögonhälsa.

Lisa Thorsell, Waxholms optik