Vi träffar Therese Backlund som driver Rospiggens begravningsbyrå i Vaxholm. Sedan starten 2011 har hon nischat in sig på sjöbegravningar och hjälpt många anhöriga att arrangera sjöbegravningar och gravsättningar till havs.

Önskan om att få sin aska spridd till havs har haft en stadig ökning under åren. År 2006 var det 393 personer som ansökte om tillstånd i Stockholm och på Gotland. År 2022 var siffran 842, enligt Länsstyrelsen.

”För att arrangera en gravsättning till havs måste det finnas en uttalad önskan från den avlidne. Skälen kan vara många men ofta är det att man känner sig mer ett med havet. Oftast är det skärgårdsbor eller någon som har annan stark anknytning till havet och skärgården”, säger Therese.

Var kan man ha en gravsättning till havs?
– Det finns reglerat var en gravsättning till havs kan göras. Det är inte tillåtet att sprida askan var som helst. En ansökan måste alltid göras och det är Länsstyrelsen som ger tillstånd. Enligt deras riktlinjer ska askspridning ske minst 300 meter från land. De ger också bara tillstånd efter att någon avlidit så det går inte att söka tillstånd i förväg. Efter gravsättningen ska man också skriftligen ange när gravsättningen skedde tillsammans med sjökoordinaterna och skicka in det till Länstyrelsen. Den närmaste platsen för gravsättning nära Vaxholm är öster om Trälhavsgrund.

Hur går en sjöbegravning till?
– En sjöbegravning är en borgerlig begravningsakt där du har helt fria händer att skapa en ceremoni så som du vill ha den. Den styrs inte av något regelverk. Till skillnad från en kyrklig begravning följer en borgerlig begravning inte en specifik ordning. Du kan till exempel ha en begravningsceremoni på en klippa vid havet, eller på någon annan valfri plats och därefter ha minnesstund på en båt och åka ut och gravsätta i havet direkt efter ceremonin. Urnan som är gjord av sand löses upp och sanden återgår till havet. Med urnan som är biologiskt nedbrytbar lämnar gravsättningen bara ett andligt spår. Ett fint och vackert avsked för den avlidne som hade sin sista önskan att bli spridd i havet. 

Vad tror du om framtiden, kommer sjöbegravningar fortsätta öka?
– Ja, det tror jag, fler och fler blir medvetna om att alternativet finns. 40-talisterna är en stor generation och de är inte lika traditionella som tidigare generationer. De vågar mer och en del har gått ur kyrkan och väljer andra alternativ, där gravsättning till havs är ett av dem.


Skillnaden mellan sjöbegravning
och gravsättning till havs

Sjöbegravning innehåller en begravningsceremoni där man tar ett sista farväl av den avlidne i samband med gravsättningen till havs. Därefter följs ofta en minnesstund på båten. 

Gravsättning till havs sker efter att begravningsceremonien med minnesstund har varit. Gravsättningen blir då till havs istället för på kyrkogården. Vid gravsättning är det oftast bara de närmaste som deltar.