Hur kan vi på ett mer ekonomiskt och miljövänligt sätt fortsätta njuta av skärgårdslivet och båtlivet
på lång sikt? Svaret på den frågan finns på Rindö, där spännande framsteg äger rum. Vid färjeläget, med en hisnande utsikt över fjärden och mot Vaxholm, pågår något särskilt. I lokalerna hos Vaxholm Komposit riktas uppmärksamheten mot en betydelsefull målsättning – en grön marin omställning.

TEXT: Evelina Menning FOTO: Waxholm Komposit

Ulf Brändström, båtbyggare i tredje generationen, grundade Vaxholm Komposit. Från början specialiserade de sig på tävlingsbåtar och prestandabåtar, där dimensionering, stabilitet och prestanda var kritiska faktorer. Kraven på båtar som ska vara snabba och lätta att manövrera skiljer sig från fritidsbåtar. De måste vara bränsleeffektiva, tillverkade med lätta material, ha utmärkt hydrodynamik och dimensioner som optimerar hastigheten. I takt med stigande bränslepriser och ökad fokus på klimatpåverkan och hållbarhet, började dessa faktorer intressera andra delar av sjöfartsindustrin. Vaxholm Komposit breddade sin verksamhet och idag är de en framstående aktör inom den marina omställningen.

”Vi ser en tydlig förändring och ett ökat intresse för mer effektiva och smartare båtar nu, jämfört med för några år sedan”, säger Jesper Yngvesson, som är operativt ansvarig på företaget. ”Med vår bakgrund inom tävlingsbåtar har vi en gedigen erfarenhet av hydrodynamik och båtdesign, vilket nu ger oss en fördel när fokus skiftar från att öka motorstorlekarna på båtar till att använda mer bränsleeffektiva motorer och elbåtar”, fortsätter han.

”I elbåtar tar batterierna upp mycket utrymme, så det är viktigt att designa båtarna så att utrymme, stabilitet och hastighet optimeras – något vi har arbetat med i många år! Vi ser också stora framsteg när det gäller material och båtprodukter. Gamla båtar är ofta svåra att återanvända eller återvinna på ett effektivt sätt, och vi strävar efter att ändra detta. Genom att välja bättre och mer hållbara material, som naturfibrer som lin, hampa eller jute, samt använda termoplaster istället för epoxi och polyester, kan vi göra en positiv skillnad. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar vårt arbete med båtar, och vårt mål är att skapa material som möjliggör återanvändning eller återvinning av gamla båtar istället för att de ska förbli oanvända och samla damm när de blir för gamla.”

Jesper och hans team samarbetar med företag genom hela processen, från första skiss till färdiga produkter. En väsentlig del av deras arbete innefattar att rita, designa och anpassa båtar efter nya krav och förändrade behov. ”Det är en spännande verksamhet där vi samarbetar med företag som ofta har nya och innovativa idéer. Vi är med och tar dessa idéer från koncept till verklighet. Vi har arbetat med foil-båtar helt i kolfiber, drönare för leveranser ute i skärgården och u-båtar. Ett spännande projekt är Pol Boats, ett företag som drivs av Gustav Larsson från Vaxholm. Han har konstruerat en åtta meter lång katamaran med solcellstak, en båt som kan drivas enbart med solenergi upp till fem knop. Han har hittat en smart lösning för elförsörjningen, vilket möjliggör långa färder utan att behöva stanna för laddning. Båten finns i Gästhamnen i Vaxholm och är ett imponerande projekt som vi har varit delaktiga i. Ett annat projekt som ligger mig varmt om hjärtat är Green City Ferries, personfärjor som är 24 x 9 meter och tillverkade helt av kolfiber. Dessa färjor drivs med el. Här krävs innovativ design och optimering för att forma framtidens båtar”, berättar Jesper entusiastiskt.

Vi som bor i skärgården ser tydligt den påverkan som båttrafik och utsläpp har på miljön. Liksom i bilindustrin kommer restriktioner på motorer och utsläpp sannolikt att öka även inom sjöfarten. ”Jag tror att vi kommer att se många innovativa lösningar för ett mer hållbart båtliv i framtiden”, förutspår Jesper. ”Precis som i bilvärlden kommer vi att gå från stora, kraftfulla motorer till smarta motoralternativ. Utmaningen kommer att vara att lösa frågor om räckvidd och laddningsmöjligheter till sjöss. Vi kommer även att bevittna betydande framsteg när det gäller materialanvändning inom marina produkter. Vårt mål är att fortsätta vara i framkant och delta i nya projekt så mycket som möjligt, för att främja ett hållbart båtliv och en förbättrad maritim miljö”, avslutar Jesper.

Bildtexter:
Bild 1: Arbete med skrovet på en båt
Bild 2: Båten Pol Lux av Gustav Larsson tillsammans med Vaxholm Komposit.