Över 40 år i Vaxholm – men vad gör de egentligen i det stora vita huset vid färjeläget? Svenska Sjö är inte bara Sveriges mest växande båtförsäkringsföretag utan också en av de större arbetsplatserna i kommunen. Här är 14 personer anställda för att serva Sveriges båtägare med försäkringar och skadehantering. Vi träffar VDn Per Nikolausson och skadechefen Fredrik Björk. 

Svenska Sjö som organisation startade för över 50 år sedan och hette först Svenska Sjöförsäkringen. Syftet var att erbjuda försäkringar för fritidsbåtar och båtklubbar anpassade efter båtägarnas och klubbarnas behov. Det startade som en reaktion på att man inte tyckte att de stora försäkringsbolagens båtförsäkringar var bra nog. Till exempel gällde försäkringen då bara till sista september. Svenska Sjö drivs än idag av Sveriges ideella båtorganisationer.

De flesta som jobbar här i huset bor i Vaxholm och flera går eller cyklar till jobbet. Vi frågar om man måste vara båtmänniska för att jobba här?
 – Nej det måste man så klart inte, men det är nog roligare om man är det. De flesta gillar båtliv och det pratas mycket båt här, svarar Fredrik.

För ”Båtmänniskor”
Båtägare kan delas in i ”människor med båt” och ”båtmänniskor” förklarar Per skämtsamt. Försäkringarna hos Svenska Sjö är framtagna av båtmänniskor, vilket märks i villkoren. Om du är medlem i en båtklubb får du rabatt på försäkringspremien, likaså om du har nautisk kompetens som förarintyg eller skepparexamen. 

Unikt för företagets försäkringsverksamhet är att allt överskott går tillbaka till kunderna och ägarna. Vinsten kommer båtägarna och det svenska båtlivet till gagn och ett överskott betyder ofta sänkta premier kommande år. 

Högtryck vår och sommar
Båtägarnas säsonger styr arbetet här. På kundtjänst där 4-6 personer arbetar är det högtryck i april, maj och juni, då många vill teckna försäkring. Ungefär 40 % av kunderna ringer in och 60 % ansöker via webben. I genomsnitt tar varje person på kundtjänst emot drygt 400 samtal per mån under denna period.

Under högsommaren ökar istället trycket på de fyra skadereglerarna. Utöver sina egna kunder hjälper Svenska Sjö även Trygg Hansa med skadereglering. Under oktober till mars är det lite lugnare på företaget och då får personalen gärna ta ut sin semester.

Vanligaste skadorna
De vanligaste skadorna som rapporteras in är grundstötningar och stölder. Många grundstötningar sker i hemmavatten där grunden är kända. Det beror på att man känner sig hemma och blir bekväm och inte är lika fokuserad.

Vad är ert fokus framåt?
”Vi vill växa. Vi jobbar mycket med varumärkeskännedom. Vi vill synas och höras med engagerat innehåll”, säger Per.

Vad är bäst med att jobba på Svenska Sjö?

– Det är så härlig miljö att jobba i detta hus och närheten, jag kan gå och cykla till jobbet och så alla trevliga kollegor förstås.

Svarar Annett Lund som har jobbat 13 år på kundtjänst.

VISSTE DU ATT?

Det finns cirka 350.000 båtar i Sverige som är värda att försäkra 180.000 av dessa är medlemmar i en båtklubb.

Det finns drygt 900 båtklubbar i Sverige som tillhör Svenska Båtunionen.


Om Svenska Sjö

 • Startades 1967.
 • Har funnits i Vaxholm sedan början på 80-talet.
 • Ägs av: Svenska Seglarförbundet, Svenska Kryssarklubben,
  Kungliga Svenska Segel Sällskapet,
  Kungliga Motorbåtsklubben,
  Svenska Båtunionen,
  Navigationssällskapet och
  Saltsjön-Mälarens Båtförbund.
 • Bolagets uppdrag är att tillsammans med sina ägare utveckla och marknadsföra försäkringar för båtägare och båtklubbar.
 • Man försäkrar privata båtar upp till 15 meter och till ett högsta värde på 5 miljoner kronor. Snittvärdet på de försäkrade båtarna är 350.000 kr.

 

Per och Fredriks 6 råd för
att minska skaderisken

 1. Var mätt i magen hela vägen, energi behövs under hela båtresan ända tills man lägger till.
 2. Håll dig till farlederna så långt det går. 
 3. Följ med på sjökortet, var aktiv i navigeringen. Stämmer det, det du ser?
 4. Tänk på att sjömätningen kan vara bristfällig. Kör med marginal och tänk på att det kan vara lågt vatten.
 5. Zooma inte in för mycket så du missar det som finns längre bort.
 6. Sist men inte minst ”Slow is prow”, kör lugnt, inte minst i okända vatten och vid tilläggning.