Lions Club Vaxholm är en del av en världsomfattande välgörenhetsorganisation. Medlemmarna jobbar tillsammans med såväl insamling som beslut om vart pengarna ska gå. Internationella insatser, stöd till lokala föreningar, bidrag till enskilda familjer och aktiviteter för samhällets äldre. Lions bidrar där det behövs. 

Lions är en av världens största hjälporganisationer och har en egen internationell hjälpfond. Fokusområden i det internationella välgörenhetsarbetet är Barncancer, Diabetes, Hungersnöd, Miljö och Syn. Alla insamlade pengar går oavkortat till hjälpändamål. ”Det känns bra att allt vi samlar in kommer till nytta”, säger Helen Permats som är president (som det heter) i Lions Club Vaxholm. 

”Att kunna hjälpa till och uppmuntra, det värmer”, fortsätter Helen. ”Sen har vi väldigt trevlig när vi träffas och har våra möten och när vi jobbar tillsammans i Kruthuset. Att stå och sälja på loppisen på lördagarna och träffa alla människor, det är jättekul. Vi får mycket beröm för att det är fin ordning och bra saker. Många kommer också från grannkommunerna för att handla här, det tycker vi är roligt”, säger Helen.

”Att känna att hjälpen man ger är konkret känns ofta extra bra”, säger Janne Wester som är styrelsemedlem i föreningen. ”Som när vi skickade ner elgeneratorer till Ukraina eller när Lions Sverige skänkte vattenpumpar till en by i Somalia och en medlem med ursprung i Somalia åkte ner och
startade en lokal Lions Club för att säkerställa att pumpen sköttes och hölls igång. Då vet man att hjälpen kommer fram och gör nytta. Förenings- och styrelsearbetet är också kul om man som jag är en föreningsmänniska, och vill man fördjupa sig finns det många möjligheter att utvecklas, gå kurser och arbeta också inom distriktet och nationellt”, fortsätter Janne.

Lions stöttar även mycket lokalt både till enskilda individer och föreningar och med egna aktiviteter. De har två lokala stipendium som delas ut inom Idrott och Kultur. Varje år anordnar de aktiviteten Pensionärsglädje för boende inom vård- och omsorg och på seniorboende. Hur man ansöker om bidrag och nominerar till stipendier med mera finns att läsa på Lions hemsida. Lions välkomnar nya medlemmar.

Att vara medlem

Som medlem i Lions Club Vaxholm arbetar du ideellt för att hjälpa andra människor. Lions övergripande motto är We serve (Vi hjälper) och Lions Sveriges motto är För samhällsansvar och livskvalitet. Lions Vaxholm har 10 möten per år där man går igenom bidrags- och stipendieansökningar och andra ärenden och äter gemensam middag. Styrelsen träffas ca en gång per månad. I loppisverksamheten (Krutis) jobbar ett tiotal medlemmar på förmiddagar tisdagar och torsdagar och 4-5 Lions jobbar som säljare på lördagar (ca kl 10-14) enligt schema.

FAKTA OM LIONS

Bildades 1917 och finns i över 200 länder. Totalt ca 4700 klubbar och 1,4 miljoner medlemmar varav ca 9000 i Sverige. Lions har egen
internationell hjälpfond. 

Lions Club Vaxholm
Lions kom till Sverige 1948 och Lions Club Vaxholm bildades 1956 och har idag 25 medlemmar.

Lions hyr lokaler av kommunen på Vaxön intill Pålsundsbron. Där har de loppisverksamhet i Kruthuset och ett klubbhus.

Insamlingsarbetet som till största del kommer från loppisen ger 600-700.000 kr i bidrag per år. 

”Jag har varit medlem sedan 1994 och det har gett mig glädje i kamratskap och att kunna ge till andra. Lions har också gett internationella kontakter och jag har haft förmånen att arbeta som volontär.”

Lisbeth Hjalmarssson Grunditz

”Det är kul, vi pular på här i loppisen och vi gör nytta, det är bra”

Lennart

”Jag gillar Lions ideologi, att allt oavkortat går till hjälp.”

Kjelle

”Jag har alltid velat hjälpa folk som har problem. Jag ville betala åter. Därför har jag valt att vara med i Lions. Det är bra folk, trevliga. Vi har kul och vi känner varandra.”

Mikael Peterzen, 60 år, medlem sedan 12 år

”Kom och ha roligt med oss! Vi behöver fler glada medlemmar som kan hjälpa oss att hjälpa andra.”

Karina Pérrigo Palm, 35 år, gick med i Lions när hon var 29 år