Intresset för solenergi är stort och antalet anläggningar blir fler och fler i snabb takt i Sverige. Förra året upplevde marknaden ett stort uppsvingmycket på grund av det höga elpriset men också för ”känslan” att vara mer oberoende och bidra till energiomställningen. Familjen Rydholm Krook på Vaxön bestämde sig att investera redan 2021 och i juli 2022 var installationen klar på deras villa. Lotsen besökte familjen en solig dag i mars. 

Thomas och Charlotta bor på Ringvägen med sina två tonårsdöttrar. ”Vi hade funderat på att investera i solenergi under en längre tid, och i juli förra året var installationen klar. Vi hade ett bra elavtal men ville vara mindre påverkade av svängande elpriser och mer miljövänliga. Det känns såklart ännu mer rätt nu när elpriset stigit att ha en anläggning på plats.”, berättar Thomas om familjens investering i 24 paneler med en total effekt på 12,5 kW.

Hur gick ni till väga?

– Vi frågade kommunen om vi behövde bygglov, och i vårt fall var vi tvungna att ansöka eftersom några av fastigheterna i vårt område är av kulturhistoriskt värde. Vi tog in 4 offerter och jämförde priser och lösningar, innan vi till slut bestämde oss för en leverantör. Priserna varierade ganska mycket och det fanns utrymme att pruta. Vi valde till slut ett företag som vi kände förtroende för och som har funnits på marknaden ganska länge.

Har ni tips till dem som funderar på att skaffa solceller?

– Ja, anlita seriösa aktörer som redan gjort många projekt, be om referenser, och välj gärna fabrikat på paneler och växelriktare med bra garantier. I mitt fall kunde jag vara med när anläggningen installerades och ha en dialog om olika lösningar. Firman hade en elektriker som var duktig, monterade snyggt och kopplade in allt vilket kändes bra.

Något annat du vill ”skicka med”?

 – Vi har absolut blivit mer medvetna om vilken förbrukning vi har i huset och det är spännande att följa produktionen av el. Vissa månader, när produktionen är hög och vårt behov litet, är det en rätt trevlig känsla när man får en kreditfaktura från sitt elbolag! Alla i familjen har också anpassat sitt beteende och bara genom att få bättre koll på förbrukningen har vi sänkt den med 20%. Investeringen är ganska stor men vi tror att värdet på huset har stigit och ser redan att återbetalningstiden, med dagens elpris, kan bli rätt kort. Så denna investering känns helt rätt!

Fakta om solenergi

I Sverige finns över 10.000 nätanslutna solcellsanläggningar* som totalt står för 140 MW installerad effekt. Det utgör ca 1% av Sveriges totala energiproduktion. Cirka 80% av alla anläggningar är installerade på villor och resten är större kommersiella anläggningar och solenergiparker. I Sverige har vi goda förutsättningar för solenergi då vi har cirka 1000 soltimmar i snitt per år och det motsvarar samma solinstrålning som norra Tyskland. Man beräknar att mellan 8-12% av vår totala energiproduktion bör kunna utgöras av solenergi. Återbetalningstiden har gått från cirka 10-12 år men med dagens elpris så kan den vara så lite som till 3-6 år. I Vaxholm finns 101 anslutna anläggningar (statistik fram till 2021*) och ökningen för 2022 borde vara relativ hög med tanke på elpriserna.

*Statistik från Energimyndigheten 2021. Sammanställningen för 2022 var inte gjord när detta skrevs.

Text: Martin Cederström