I början av 1500-talet beordrade riksföreståndare Svante Nilsson Sture att ett blockhus skulle byggas på den lilla ön Vaxholmen. 1548 uppfördes en ny och kraftigare fästning på samma plats enligt order från Gustav Vasa.

Platsen är strategisk. Skärgårdens många färdvägar för fartyg in till Stockholm mynnar ut i en och samma farled och Vaxholmen ligger där farleden smalnar av. Genom att kontrollera denna ö samt fylla igen Oxdjupet på andra sidan Rindö går det att stoppa fienden från att ta sig hela vägen in till huvudstaden.    

Fästningen har slagit tillbaka angrepp mot Stockholm vid två tillfällen. Första gången var 1612 då danskarna anföll och andra gången, 1719, härjade ryssarna i Stockholms skärgård. Den gamla fästningen revs och ersattes med det nuvarande Kastellet under åren 1833-1863.

När Kastellet stod klart var det dock redan omodernt i försvarssynpunkt. Den snabba vapenteknologiska utvecklingen resulterade i en misslyckad provskjutning och försvaret kom att koncentreras till Oscar-Fredriksborgs fort vid Oxdjupet. Vaxholms Kastell fortsatte att fungera som ett administrativt centrum och utbildnings- och förläggningsplats för kustartilleriet.  

Idag är Vaxholms Kastell ett museum och uppskattat turistmål.

Källor:
Vaxholm och fästningen, Jarneberg, Eric, Atlantis 1991

Vaxholms Fästnings Museum

Text: Frida Magnusson