Vaxholms fästning står färdig 1863. Arbetet har tagit trettio år att färdigställa. Under denna tid har det hunnit hända mycket inom den vapenteknologiska utvecklingen. Hur skulle den nybyggda fästningens granitmurar stå sig mot de nya vapnen? 

I samma veva som Vaxholms fästning står klar får Sverige sina första räfflade kanoner. Till skillnad från släta kanonrör får projektilen i dessa mer tryck i spiralformade räfflor. De spetsiga projektilerna är även mer effektiva än runda kulor.

”Hildur” anländer 

1872, nio år efter färdigställandet, bestämmer därför Den Kungliga Förvaltningen för sjöärenden att en provskjutning av fästningen ska äga rum. Tre dagar senare, den 27 augusti 1872, kan vaxholmsborna från stadens stränder se den splitternya pansarbåten ”Hildur” forcera fjärden utanför den sydliga delen av Vaxholm. På båten är en räfflad kanon uppställd i ett vridbart stort torn. Bakom ”Hildur” stånkar en pansarbåt av äldre modell med två kanoner  med slätborrade kanonrör. 

Noga förberedelser

Båda fartygen förtöjer vid det som i dag kallas ”Hotellhörnan”. Vaxholmborna är vana vid övningar med artilleribeskjutning på fästningen. Liksom många gånger förr har de förberett sig genom att plocka ner tavlor och speglar från väggarna. Platsen för beskjutningen är också den noga förberedd. Kanonerna ska skjuta mot ett uppmålat riktmärke på bottenvåningen i en del av fästningen som rymts ut. Muren är över två meter tjock och utgörs till största delen av granit.

En viktig publik

Flera högt uppsatta officerare, ett norskt stadsråd och en engelsk amiral kommer för att bevittna den viktiga händelsen. Kl 10.00 anländer även Kronprins Oscar och hertigen av Dalarna, prins August, med ångbåt. Plötsligt skakar de många små husen till av en väldig knall och hela hamnen sveps in i ett rökmoln. Hildur har avlossat sin första projektil mot fästningsmuren. Den första projektilen tränger in och fastnar i muren men går inte igenom. Till publikens glädje står fästningsmuren emot även ett andra skott. 

Tredje gången gillt

Den tredje projektilen träffar dock alldeles intill den första och tar med sig denna, bryter igenom en innervägg och krossar en kamin på andra sidan. Efter denna fadäs vill kronprins Oscar även se hur fästningen står emot ett kanonskott av äldre modell och en rund kula avlossas från den äldre pansarbåten. Den väldiga kulan gör bara ett ytligt sår i muren och går själv i bitar. I och med denna märkliga provskjutning är det tydligt att fästningsmurarna inte kan stå emot det nya, räfflade artilleriets verkan. Vaxholms fästnings roll i skärgårdsförsvaret är slut innan det ens har börjat.

Resultatet av det tredje skottet från den räfflade kanonen. Foto från “Komiténs Rapport” (Krigsarkivet).

Bildtext sidhuvud: Vaxholms fästning på en teckning A. Haglund 1867. Sedan 1920 är fästningen istället Vaxholms Kastell. 

Fakta hämtad ur: ”Hildurs” attack mot Vaxholms  fästning, Mauritz C-son Ljungberg, Vaxholm och Fästningen, sammanställd av föreningen Vaxholms Fästnings Musei Vänner, redaktör Eric Jarneberg

Text: Frida Magnusson  Bilder: Från boken Vaxholm och Fästningen